Všechny informace o městě na jednom místě

Vedení Nového Města na Moravě si přeje zapojovat své občany do dění a rozhodování ve městě, stejně tak si uvědomuje, jak je pro participaci efektivní, když občané mají dostatek dostupných informací. Již od roku 2012 proto pracují na projektu otevřeného města, kterým se daří zvyšovat transparentnost města a tím informovanost občanů.

V současné době je na webových stránkách města speciální sekce s názvem Otevřené město. V ní občané naleznou rozklikávací rozpočet města a příspěvkových organizací s detailním pohledem až na položku a fakturu, transparentní bankovní účty města, smlouvy, veřejné zakázky nebo Open Data. Portál je doplněný také o odkazy na sociální sítě Facebook, Twitter, Google+ a YouTube, na kterých je město aktivní, a dále o aplikace hlášení závad a sledování užívání služebních vozů vedení města. Součástí jsou také podklady pro zasedání zastupitelstva města, které jsou zveřejňovány dopředu spolu s pozvánkou a programem. V neposlední řadě občané na portálu naleznou odkaz na on-line přenos ze zasedání zastupitelstva. Velkou předností portálu je shromáždění všech informací na jednom místě. Ocenit lze i velmi přehlednou strukturu.

Více transparentnosti nemusí znamenat více práce

Před realizací si město stanovilo jasný postup, cíle a očekávání. Shromáždění informací a jejich zveřejňování nemělo znamenat zátěž pro chod úřadu. Informatici proto dostali za úkol vymyslet takový systém, který bude co nejvíce automatický. Současně bylo potřeba sladit vnitřní nastavení příspěvkových organizací dle potřeb systému sbírání informací tak, aby byl sběr efektivní a opět bez zbytečné zátěže. Portál Otevřené město je jen jednou z aktivit města, kterou zvyšuje komunikaci a transparentnost úřadu. Další je například on-line chat na webových stránkách, kterým občané mohou rychle komunikovat s úřadem.

Občané si na portál rychle zvykli a oceňují jeho přehlednost a efektivní jednoduchost. Do budoucna město plánuje jeho rozšíření například o grafické on-line znázornění využití MHD, hodnocení položek rozpočtu v investiční mapě města, participativní rozpočtování a ještě větší provázanost se sociálními sítěmi.