Město Nové Strašecí se nachází v okrese Rakovník ve Středočeském kraji. www.novestraseci.cz

Interaktivní mapa přináší přehled o investičních akcích města

Město Nové Strašecí nabízí na svých webových stránkách webovou aplikaci názorně zobrazující investiční akce města – tzv. Investiční mapu. Po otevření aplikace je zobrazena mapa města, na které jsou umístěny piktogramy, jež odpovídají jedné ze šesti tematických oblastí (zdravotnictví, infrastruktura, doprava, bydlení, školství a tělovýchova a zájmová činnost).

Po kliknutí na piktogram se zobrazí informační okno, které přehlednou formou uvádí výstižný název investiční akce, adresu (místo akce), schválený a případně upravený rozpočet, skutečnou cenu a procentuální stav čerpání rozpočtu. Oproti klikacímu rozpočtu jsou zde lépe a rychleji dohledatelné jednotlivé akce, což je přívětivé nejen vůči občanům, ale například také pro kontrolní orgány. Investiční mapa slouží jako doplnění klikacího rozpočtu, který má město na svých webových stránkách také.

Technickou stránku zajistí poskytovatel

Cílem vytvoření interaktivní investiční mapy byla snaha o co nejlepší a nejpodrobnější informování veřejnosti o investičních akcích ve městě. Dle vedení města se realizace obešla bez problémů. Aplikaci dodal externí softwarový poskytovatel. Ze strany města šlo pouze o zajištění organizačních opatření v rámci příslušných odborů městského úřadu a postupné dolaďování technických záležitostí ve spolupráci s dodavatelem.

Občané města aplikaci využívají a město se dosud nesetkalo s žádnou negativní reakcí. V současné době je mapa aktualizována v měsíčním intervalu, což by město chtělo do budoucna zlepšit. Také pracuje na vytvoření archivu investic, respektive doplnění investic proběhlých před zavedením aplikace.

Použitá fotografie: Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0