Statutární město Opava se nachází v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. www.opava-city.cz

Vedle tištěné a digitální verze zpravodaje také verze pro handicapované

Na území statutárního města Opavy se nachází základní škola pro zrakově postižené žáky z celého Moravskoslezského kraje a také Charita Opava, která poskytuje zrakově postiženým občanům z celé ČR chráněné bydlení, sociální rehabilitaci a zaměstnání v rámci chráněných dílen. Při základní škole již skoro dvě desítky let funguje spolek Tandem, který se zaměřuje na integraci zdravotně postižených dětí a mládeže, převážně jedinců se zrakovým postižením a podporuje jejich zdraví a vzdělávání.

Právě od spolku Tandem přišel první impuls ke spolupráci s městem v dané oblasti a od října 2005 se začal zpravodaj města vydávat pro cílovou skupinu osob s těžkým zrakovým postižením v Braillově bodovém písmu a v elektronické formě jako digitalizovaný text, přístupný osobám těžce slabozrakým s využitím zvětšovacích programů a lidem zcela nevidomým přes speciální čtecí program s hlasovým výstupem či hmatovým braillským displejem.

Zpravodaj města „Hláska“ se vydává od roku 1996 a je v tištěné podobě doručován do všech domácností města. Zároveň je ve formátu PDF umístěn i na webových stránkách města. Verze v Braillově písmu je doslovným přepisem zpravodaje, resp. doslovným přepisem článků vč. kulturního kalendáře bez textů placených reklam. Tyto speciální výtisky včetně CD s audio stopou si mohou občané zapůjčit v městském informačním centru, v městské knihovně, v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené v Opavě
-Vlaštovičkách a v kanceláři místní organizace Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

V případě zájmu občanů může město navýšit počet výtisků a míst, kde se tyto speciální výtisky dají zapůjčit. Město ale takový podnět dosud nezaznamenalo. Proto prozatím ponechá službu v současném rozsahu.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: archiv města Opavy – Vlastní dílo, CC BY 3.0