Statutární město Ostrava se nachází v okrese Ostrava-město v Moravskoslezském kraji. www.ostrava.cz

Správná komunikace zvyšuje participaci občanů

Platnost předchozího Strategického plánu Ostravy skončila v roce 2015, v roce 2016 tak probíhala tvorba Strategického plánu rozvoje města na období 2017–2023, která se od plánování jiných měst v ČR odlišovala širokým zapojením odborníků, osobností, organizací a také obyvatel města – vlastním podnětem přispělo přes 20 tisíc lidí. Pomohl tomu nejen dobře naplánovaný proces přípravy, ale také komunikace plánu pod značkou fajnOVA.

Lidé se do tvorby plánu zapojili různými způsoby – dotazníkového šetření se účastnilo 6 800 lidí, své podněty v pocitových mapách a vzkazy městu na akcích a v ulicích sdělilo 8 000 lidí, dalších 1 200 lidí využilo možnosti vyplnit pocitovou mapu elektronicky. Přes 3 500 lidí se přidalo do fajnOVe komunity na Facebooku, Instagramu a Twitteru, několik stovek se účastnilo pracovních setkání nebo zaslalo připomínky.

Proces přípravy plánu byl od začátku pečlivě naplánován 19členným týmem zpracovatelů. Ti se několik měsíců věnovali sběru dat, poznatků a analýze, na jejímž základě v druhé polovině roku vznikla vize, priority a cíle ostravské strategie. I díky tomu, že proces a řadu jednání zaštiťoval i řídil osobně primátor města, nenastaly při tvorbě plánu významnější bariéry. Příprava plánu si získala pozornost médií, probíhaly veřejné diskuse s primátorem (fajnOVA káva, fajnOVA procházka), řadu míst ve městě ozdobily kissing pointy (fajnOVA pusa), na úřadech a v kavárnách byly distribuovány fajnOViny s informacemi o přípravě plánu. Zpracovatelský tým reagoval na stovky otázek, podnětů a připomínek v debatách,
v e-mailech nebo na sociálních sítích. Vznikla řada pracovních skupin a řídicí výbor za účasti magistrátních odborů, městských obvodů, sdružení, spolků, firem, neziskových organizací atd.

Když bylo jasné zaměření plánu, město lidem umožnilo přispět vlastním námětem na projekt, který by strategii pomohl naplnit. Na www.fajnova.cz/fajnovy-projekt bylo a stále je možné podávat projekty elektronicky. Sešlo se jich již přes dvě stovky, vybrané z nich byly do strategického plánu zařazeny.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie:Autor: MMO – Magistrát Města Ostravy, volné dílo