Přerov – jedno z nejnovějších statutárních měst najdeme v Olomouckém kraji. Město má 44 tisíc obyvatel. www.prerov.eu

Multimediální informování o jednání zastupitelstva

Ve městě Přerov se zastupitelé rozhodli jít cestou maximální transparentnosti vůči občanům města. Na webu města zveřejňují veškeré dokumenty týkající se jednání zastupitelstva, a navíc poskytují on-line přenos z jednání, videozáznamy a hlasové záznamy.

Každý občan se tak rychle a z pohodlí domova seznámí se všemi body ve stejné míře jako zastupitelé a díky multimediálním záznamům má pocit, jakoby byl na jednání zastupitelstva přítomen. Informace poskytnuté na webových stránkách také ukazují, jak který zastupitel hlasoval a nabízí k přečtení mj. podněty a připomínky z jednání.

Vedle dokumentů také on-line přenos a audio/video záznamy

Veškeré informace o zastupitelstvu a jeho jednáních se občan dozví na jednom místě na webových stránkách města Přerova. V sekci „Samospráva“ a části „Zastupitelstvo města“ se mu nabízí databáze předloh, usnesení, zápisů a podnětů a připomínek vznesených v průběhu jednání.

Mimo toho jsou k dispozici videozáznamy pořizované z on-line přenosů jednání. Ty město archivuje s pomocí webových stránek Televize Přerov. Upozornění na konání on-line přenosů je umístěno také na titulní straně webu města. V neposlední řadě jsou k dispozici zvukové záznamy, které město nabízí v celkové délce ve formátu ZIP, ale také rozčleněné na jednotlivé body jednání (ve formátu MP3).

Občané transparentnost vítají

Cílem vedení města bylo zlepšit informovanost občanů o zastupitelstvu a jeho práci. Realizaci předcházely zejména diskuze, technická příprava prostředí webových stránek a zajištění on-line přenosů. Zveřejněné dokumenty také musí být v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, proto je město upravuje, na což návštěvníky webu předem upozorňuje.

Město Přerov dosud nezaznamenalo žádnou vážnou překážku v zavedení a fungování transparentních jednání zastupitelstva v takto dané míře. Naopak své kroky hodnotí velmi kladně, jelikož od občanů slýchává jen příznivé reakce.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

 

Použitá fotografie: Autor: Jiří Komárek – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0