Přerov – jedno z nejnovějších statutárních měst najdeme v Olomouckém kraji. Město má 44 tisíc obyvatel. www.prerov.eu

Každý občan může být Přerovský rádce

Radní města Přerova se rozhodli zajímat o názory občanů města i novou formou elektronických dotazníků, které na webových stránkách města mohou vyplňovat všichni občané registrovaní jako „Přerovští rádci“. Těch je nyní 188 a počet stále roste.

V poslední době se tak radnice ptala na názory občanů například ve věci přístupu psů do městského parku, kvalitě trhů, mapování zájmu o farmářské trhy, budoucí podobě měsíčníku Přerovské listy, míry hluku ve městě nebo podobě vánočních dekorací města.

Názory se sbírají přes elektronický dotazník na webu města

Na webových stránkách města byla zřízena sekce s možností vyplňování předpřipravených elektronických dotazníků. Přerovským rádcem se může stát každý obyvatel města, který zašle na kontaktní e-mailovou adresu své jméno. Poté má již možnost začít vyplňovat dotazníky. Každý dotazník má přitom i prostor pro vlastní sdělení, občané tak mají možnost individuálně doplnit své odpovědi.

Dotazníky primárně fungují v elektronické podobě, ale pro obyvatele, kteří například nemají přístup k internetu, jsou k dispozici k vyplnění i v tištěné podobě v Městském informačním centru, Tato varianta je ovšem využívána jen minimálně.

Po ukončení šetření jsou všechny dotazníky zpracovány a vyhodnoceny. S výsledky jsou seznámeni radní, ale také všichni obyvatelé prostřednictvím webových stránek a radničního periodika.

Registrace rádců jako pojistka proti zneužití

Hlavním cílem zavedení projektu Přerovského rádce bylo zlepšení a zrychlení komunikace mezi vedením města a občany. Díky dotazníku mohou občané sdělovat své názory k aktuálním tématům přímo vedení města.

Realizaci předcházela především technická příprava, kdy město zvažovalo, jakým způsobem budou dotazníky fungovat na webových stránkách a jak zabezpečit, aby nedošlo ke zneužívání, proto se také zavedla registrace, která je ovšem zdarma a sbírá jen malé množství údajů o registrující se osobě.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

 

Použitá fotografie: Autor: Jiří Komárek – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0