Město Příbor se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. www.pribor.eu

Správná výroční zpráva je studnicí informací o městě

Ve městě Příbor již od roku 2003 pravidelně vydávají komplexní výroční zprávu města. Za dobu vydávání se město snaží neustále přidávat obsah, a tím se po čtrnácti letech existence z brožury
o 19 stranách stala publikace s téměř 100 stránkami plnými zajímavých statistik a informací o městě a pořádaných akcích, včetně informování o důležitých výročích. Zpráva je dostupná na webových stránkách města.

Základním obsahem výroční zprávy jsou pochopitelně statistiky a přehledy. Každý zájemce se tak může podívat na vývoje počtu obyvatel, nezaměstnanosti, počtu pracovních míst, bytové výstavby, městského bytového fondu či odpadového hospodářství. V publikaci je dále zahrnuto názorné organizační schéma města a základní údaje o orgánech města (údaje o zastupitelích, komisích a výborech). Samozřejmostí jsou také statistiky a přehledy o městském úřadu, městské policii, zvláštních orgánech města, organizačních složkách města nebo příspěvkových a obchodních organizacích města.

Všechny informace na jednom místě

Ve výroční zprávě města Příbora čtenář nalezne také přehledy platných obecně závazných vyhlášek a nařízení s vyznačením těch přijatých v daném roce, vnitřních řádů a směrnic městského úřadu, cen místních poplatků nebo veřejnoprávních smluv. Součástí jsou i hlavní rozvojové dokumenty města. Nedílnou částí jsou také přehledy o výročním hospodaření, obecním majetku a hlavních investičních akcích města. Rovněž zde lze naleznout přehled vývoje spotřeby energií u vybraných objektů, organizací a zařízení města.

I přes náročnější koordinaci je výsledkem obsahově bohatá publikace o městě, kterou lze dále využívat pro statistiky a například ke studijním účelům.

 

Použitá fotografie: Autor: MOs810 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0