Město Třebíč se nachází v okrese Třebíč v Kraji Vysočina. www.trebic.cz

Ještě více prorodinných míst

Město Třebíč se se svými prorodinnými aktivitami dostalo do publikace dobré praxe již loni, kdy byl představen příklad zavedení prorodinného prostoru Family Pointu na městském úřadu. Toto odpočinkové, klidové a poradenské místo vzniklo v rámci jedenácti prorodinných aktivit, které město realizovalo po úspěchu v soutěži Obec přátelská rodině. Letos město zřídilo další dva Family Pointy, a to na radnici a na městské poliklinice.

Family Point je bezbariérové místo, které umožňuje zajistit potřeby malých dětí a získávat informace pro podporu rodinného života. V příjemném a klidném prostředí je možné si odpočinout, zpříjemnit si čekání, přebalit, nakojit či nakrmit dítě. Kontaktní Family Point je rozšířen o přítomnost vyškolené pracovnice, která může zprostředkovat poradenství, vyřídit Rodinný pas, doporučit tipy na volnočasové aktivity aj.

Hlavním impulsem vzniku rodinných míst byla snaha města reagovat na potřeby občanů vyjádřené na veřejných fórech a v rámci komunitního plánování. Kontaktní Family Point má do budoucna ambici stát se informačním centrem prorodinné politiky města.

Poradenské místo pro seniory

Senior Point byl v Třebíči založen v roce 2012 jako reakce na potřebu aktivních seniorů mít svůj nízkoprahový klub. Pro provoz bylo důležité navázání spolupráce s Krajem Vysočina, který jej finančně podporuje v rámci dotačních titulů v oblasti prorodinné a proseniorské politiky. Jedná se o bezbariérové kontaktní a informační centrum pro seniory, kde mohou získat informace, poradenství, vzájemně se setkávat se svými vrstevníky nebo si vyřídit Senior pas. V zařízení je rovněž přístup k bezplatnému internetu. Pravidelně zde jsou také pořádány besedy, přednášky a tvořivé dílny.

Návštěvnost v roce 2016 činila celkem 5 377 zaznamenaných návštěv. Do budoucna se Senior Point zaměří na zdokonalování nabídky programů pro seniory a na plán každoročně pořádat Senior akademii. Vzájemnou spoluprací se Family a Senior Pointy zaměří na rozvoj mezigeneračních vztahů.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Jiří Sedláček – vlastní dílo, CC BY-SA 3.0