Cíle projektu

Cílem řešení bylo získat od dětí základních škol informace o nezdravých jevech ve městě a zároveň je zapojit do ovlivňování bezpečí ve městě.

Popis řešení

Řešení spočívá ve sběru a intepretaci bezpečnostních dat získaných z mnoha zdrojů zanesených do databází, ze kterých je následně vytvořena Interaktivní pocitová mapa bezpečí Frýdku-Místku.

Statistická data bezpečnostního charakteru poskytnutá Policií České republiky a Městskou policií jsou pro vyšší objektivitu doplňována o kvantifikované údaje pocitů vnímání bezpečí vyzískaná od dospělých občanů. Průzkum mezi dospělými je vyhodnocen zejména na základě údajů z dotazníkových šetření.

Místa výskytu kriminality dle statistických dat policie mnohdy nekorespondovala s místy označenými na základě analyzovaných pocitů občanů, v důsledku toho původní data vykazovala velké zkreslení. Používané databáze bezpečnostních dat jsou proto doplněny o upřesňující údaje získané výzkumem pocitů bezpečí mezi žáky 2. stupně základních škol.

Právě dodatečným doplněním Interaktivní pocitové mapy bezpečí o vjemy, zážitky a zkušenosti dětí byla jednak zlepšena její objektivita, jednak se stala prostředkem pro zapojení školáků do dění ve městě.

Řešení má vysokou vypovídací hodnotu a přesnost. Objektivně informuje o bezpečnostní situaci ve městě a s minimální časovou prodlevou zachycuje změny.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zvýšení počtu bezpečných míst ve městě a snížení počtu nebezpečných míst.
  • Získání bezpečnostních dat k analýze stavu a jejich další využití pro aktivity města v oblasti prevence kriminality nebo pro návrh opatření ze strany státní a městské policie.

Přenositelnost řešení

Řešení je přenositelné na jakoukoliv municipalitu.

Možné překážky realizace

Prozatím nejsou identifikovány žádné překážky realizace.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2017

 

Autor fotografie: Qasinka – Fotografie je vlastním dílem, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4122426