Předběžný program 10. Národní konference kvality ve veřejné správě
(Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS, 18.-19. února 2014)

Finální verze programu bude uveřejněna v lednu 2014.
– změna programu vyhrazena – 

18. února 2014

11:00–12:00 – registrace
12:00–13:30 – oběd
13:30–13:50 – zahájení konference – zdravice organizátorů konference
13:50–16:30 – plenární zasedání – téma: Co znamenalo/á zavedení kvality v naší organizaci (aneb Co bychom ne/byli bez kvality?)
19:00–23:00 – slavnostní večer předávání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2013 a raut

19. února 2014

volitelný program:
9:00–12:00 workshop – Jak spolu souvisí efektivita, kvalita a interní audit ve veřejné správě?, moderuje pan Ing. Josef Vincenec

Cíl workshopu:

Setkání odborníků, začátečníků i pouhých zájemců o uvedenou problematiku. V samostatných diskusních skupinách budou účastníci sdílet vlastní zkušenosti, dobrou praxi, specifikovat přínosy i varovat před kritickými místy. V závěrečném diskusním fóru budou shrnuty závěry. Vítána je aktivní účast i další tematické náměty do diskuze.

Anketa o náplni workshopu je k dispozici na adrese http://goo.gl/PuYx1l a v registračním formuláři. Výsledky budou s předstihem vyhodnoceny a promítnuty do programu.

V případě zájmu o aktivní účast ve workshopu kontaktujte předem vedoucího workshopu na e-mailu: josef.vincenec@kraj-lbc.cz.

9:00–12:00 sekce – Inovace ve veřejné správě (představení vítězů soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2013), moderuje paní Ing. Jarmila Mravcová

12:00–13:00 oběd
13:00–16:10 sekce – Kompetence pro řízení, moderuje paní JUDr. Simeona Zikmundová
16:10–16:20 ukončení konference