Jeseník je dalším městem, které myslí na potřebu seniorů dopravovat se na veřejná místa a vyřídit své náležitosti, zvláště v situaci, kdy ve městě není systém hromadné dopravy.

Službu poskytují občanům nad 73 let věku, přičemž má každý z nich nárok na 4 jízdy měsíčně. Senioři ji mohou využívat každý pracovní den v čase od 7 do 16 hodin bez předchozího objednání. Taxislužba je převeze na úřad, poštu, do lázní, nemocnice a lékáren, na nádraží nebo na hřbitovy.

Provozovatelem jsou soukromé subjekty (aktuálně jsou dva a je možné přistoupení dalších) a město tak není přímým realizátorem této služby. Jedním z cílů tohoto přístupu vedení města je podpora místních podnikatelů v taxislužbě v nevytížené provozní době. Senioři tím získávají možnost s ohledem na své vlastní zkušenosti vybírat z dodavatelů toho, u kterého jsou spokojení. Díky zapojení více poskytovatelů není nutné jízdy objednávat den předem, jak je u této služby běžné. Dále je lépe pokryta poptávka seniorů po přepravě, která se například v případě návštěvy lékaře kumuluje do jednoho časového úseku. Město původně službu poskytovalo prostřednictvím jednoho vozidla svých technických služeb. To ovšem vyhodnotilo za neefektivní.

Senioři službu oceňují a z pravidelného měsíčního plnění je potvrzená adekvátní využívanost. V rámci služby je navíc používán software, který zjednodušuje objednávání a zadávání jednotlivých jízd, hlídání maximálního počtu jízd měsíčně a realizace vyúčtovaní jízd a tisk průkazů pro seniory (fyzická podoba pro jednotlivé seniory).

Zavedení předcházelo vytipování počtu uživatelů, nastavení správných parametrů poskytované služby a jednání s potenciálními poskytovateli. Bariérou zprvu byla neochota soukromých subjektů se zapojit do služby realizované městem (z důvodu specifik nakládání s veřejnými financemi, potřebou vykazování nebo právní nejasností mechanismu zapojení provozovatelů).

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/

Autor fotografie: Tomáš Neuwirth – Fotoarchiv města Jeseník, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87619104