Při přípravě online mapy vytipoval útvar městského architekta vhodné pozemky k prodeji, zakreslil je do mapy a připravil k nim souhrnné informace. Tedy podmínky a možnosti využití, soulad s územním plánem, limity v území a požadavky na zástavbu. Zastupitelstvo města poté schválilo sadu prvních deseti pozemků a zároveň s tím i vytvoření vlastní webové aplikace.

Zájemce o koupi pozemku si může vyfiltrovat, zda chce pozemek pro rodinný dům nebo jiné využití, jak velký a v jaké lokalitě. Konkrétní pozemek je lokalizovaný v mapě, kde lze zapnout například platný územní plán, ortofotomapu a technickou mapu se sítěmi včetně legendy. V případě zájmu může uživatel přepnout mapu i do 3D modelu města.

V souhrnné textové části se zájemce (návštěvník) dozví i další základní informace o pozemku a jeho okolí. Například vzdálenost od centra města, dostupnost MHD, školky, školy, supermarketu a další. Pokud k pozemku existuje urbanistická studie, je k popisu také přiložena. V případě zájmu o více pozemků lze využít i funkci srovnávače. Toto vše slouží pro prvotní představu investora, co mu může pozemek nabídnout a s jakými případnými úskalími se bude muset potýkat.

Mapová aplikace je určena nejen pro Jihlavany, ale i pro zájemce z celé republiky. A díky monitorování chování uživatelů byly doplněny některé funkce jako třeba vysvětlivky, návod jak pracovat s mapou a také FAQ – často kladené dotazy.

Uživatelé si dle města chválí přehlednost a komplexnost informací o pozemcích, snadno se dostávají i k informacím o vyhlášení odprodejů, navíc v dostatečném předstihu před jejich konáním. Vlastní aplikace dle dosavadních zkušeností prý funguje přesně tak, jak Jihlava očekávala a v dohledné době město plánuje pouze aktualizaci dat.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.