V létě 2020 představilo město Kadaň svou novou jednotnou vizuální identitu, ve které zkombinovalo historii města s moderní komunikací. Vítězný design vzešel z veřejné soutěže pořádané organizací CZECHDESIGN. Studio Colmo představilo návrh s výrazným symbolem litery „K“ a dvojitým konceptem – umírněným pro interní komunikaci úřadu a hravějším pro propagaci směrovanou k veřejnosti. Cílem města bylo přijít s moderním návrhem, který by sjednotil vizuální komunikaci města a příspěvkových organizací a navíc využit potenciál k oslovení turistů.

Představitelé města Kadaně si uvědomili, že jejich dříve používaný heraldický znak ani pozdější logo neumožňují komplexní vizuální komunikaci moderního rázu. Rozhodli se proto pověřit realizací veřejné soutěže organizaci CZECHDESIGN, která má s pořádáním soutěží pro výběr vizuálních identit měst bohaté zkušenosti. Nakonec byla zvolena dvoukolová uzavřená soutěž, jejíhož prvního kola se zúčastnilo šest subjektů. Do druhého kola postoupily subjekty tři. Porotu tvořili dva zástupci města a tři grafičtí designéři.

Vytvořený grafický manuál představuje šablony pro vizuální komunikaci ať už uvnitř úřadu (vizitky, hlavičkový papír), tak v komunikaci navenek (webové stránky, sociální sítě, propagační předměty, plakáty, letáky), ale také například pro orientační a navigační systém města.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Obrázky: Archiv města (grafický manuál)