Více pracovišť je výhodou pro občany i město

Pokud občané Klášterce nad Ohří chtějí fyzicky získat výpisy vydávané v rámci Czech POINTu (ověřování výpisů z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů) mají možnost si pro ně na úřad dojít každý pracovní den od 7:00 do 17:00. Rozsah hodin je umožněn zřízením dvou pracovišť Czech POINTu v budově úřadu, a to na podatelně městského úřadu a v informačním centru.

Blízkost obou pracovišť umožňuje možnost výběru a neznamená žádný vyšší náklad v případě, že se občan dostaví na jedno z pracovišť po ukončení jeho úřední doby. Pracoviště na podatelně je otevřeno od 7:00 do konce úředních hodin úřadu. Pracoviště v informačním centru je funkční v době otevření infocentra, tedy každý pracovní den od 8:30 do 17:00. Celkově má každé z pracovišť v týdnu otevřeno celých 42,5 hodiny.

Město se při zavádění více pracovišť nesetkalo s žádnou bariérou. Po zavedení služby následovala propagační a informační kampaň o dostupnosti služeb Czech POINTu. Provoz pracovišť si město chválí. Výhodou je například lepší zastupitelnost a snazší výměna zkušeností pracovníků. Občané kvitují možnost vyřídit si agendy Czech POINTu i po úředních hodinách městského úřadu a díky více pracovištím také velmi plynulý provoz téměř bez čekací doby. Do budoucna chce město pracoviště dále rozšiřovat.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/