Ani kapku nazmar“, řekli si v Kolíně, městě, které se již v jisté podobě potýká s omezením zdrojů a spotřeby pitné vody. Proto v rozvoji své koncepce Smart City město zavedlo chytré vodoměry. Nástroj k měření okamžité spotřeby pitné vody – plošně. S několika výhodami pro spotřebitele.

Jak to funguje? Odběrné místo (klasická vodovodní přípojka domácnosti) je osazeno chytrým vodoměrem, který pomocí sítě dálkového odečtu přenáší informace na server provozovatele služby. Údaje jsou shromažďovány centrálně a elektronicky, relevantní data jsou přenášena do osobních účtů spotřebitelů na zákaznickém portálu. Jedná se například o informace jako aktuální spotřeba, plánované odstávky a náhradní zdroje pitné vody.

Předcházení ztrátám vody, promptnější lokalizace havárií, monitoring situace v reálném čase, to je přínos pro město. A spotřebitel má zase více pod kontrolou svůj „přístup k vodě“. A nemusí se již nikdy zabývat čekáním na pracovníky provádějící odečty vody nebo fotografovat a odesílat stav svého (někdy hůře čitelného) vodoměru.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.