V polovině června roku 2022 se v Olomouci konala šestá konference Moderní veřejná správa. Již tradiční setkání zástupců všech úrovní české veřejné správy zaštítil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a eGovernmentu David Sláma. Své záštity opět připojili i hejtman olomouckého kraje Josef Suchánek a primátor statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek, kteří se rovněž účastnili zahájení konference.

Konference přinesla desítky odborných příspěvků zaměřených na aktuální i dlouhodobé výzvy veřejné správy. Aktuální témata představili náměstci ministra vnitra David Sláma (veřejná správa a eGovernment), Petr Hůrka (státní služba) a také ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů Vít Šťastný (legislativa). Pozvání přijal i náměstek ministra pro evropské záležitosti Marek Havrda, který účastníkům představil priority českého předsednictví v Radě EU. Dalším zvláštním hostem byl plk. Miroslav Lukeš, který má na Generálním ředitelství HZS ČR na starosti ochranu obyvatel a krizové řízení. Ve svém příspěvku představil, jak se Hasičský záchranný sbor ve spolupráci s dalšími orgány krizového řízení vypořádal s uprchlickou krizí.

Kolem 300 účastníků konference si následně mohlo vybrat z bohatého programu. Byly připraveny panely k aktuálním výzvám (uprchlická krize, ceny energií), nové legislativě s dopadem na obce a kraje, novinkám ve vzdělávání úředníků, ke strategické komunikaci ve veřejné správě, novinkám v digitalizaci a kybernetické bezpečnosti, inovacím nebo státní službě.

Součástí akce bylo také slavnostní předávání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2021. Seznam oceněných projektů lze dohledat zde.

Prezentace a fotogalerie jsou k nahlédnutí ZDE.

Ke stažení:

Kontaktní osoby:

Konference je pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Záštitu nad akcí převzali primátor statutárního města Olomouce
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA a hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.