Ministerstvo vntira připravilo čtvrtý ročník vzdělávacího programu pro zastupitele měst a obcíZastupitel v kurzu.

Letošní ročník vzdělávacího projektu se bude konat od ledna do dubna 2022.

Obsahem vzdělávacího programu jsou 3 navazující kurzy speciálně připravené pro praxi zastupitele /zastupitelky obce:

  1. Jak odpovědně zvýšit příjmy obce?
  2. Krizové řízení v praxi zastupitelů
  3. Efektivní řízení ve veřejné správě (strategické a projektové řízení)

Vzdělávání probíhá kombinovanou formou e-learningu a prezenčního/distančního školení (dle situace) a pro zastupitele a zastupitelky je díky podpoře z fondů Evropské unie zdarma.

V e-learningu získáte základní a spíše teoretické znalosti k dané problematice, přičemž jednodenní prezenční/distanční semináře jsou věnovány výměně zkušeností a probírání naučených znalostí s odborným lektorem. V každém kurzu můžete vybírat termín školení podle vlastních časových potřeb.

Celkově Vás tedy v Zastupiteli v kurzu čekají tři e-learningy a tři prezenční/distanční semináře, které jsou rozvrženy ve čtyřech měsících konání programu. Po absolvování celého vzdělávacího programu budete mít ucelený přehled o obsahu kurzů, který velmi oceníte v praxi výkonu své funkce, a navíc získáte certifikát Ministerstva vnitra.

Minulými ročníky úspěšně prošlo již téměř 1000 zastupitelů a zastupitelek obcí, kteří si kurzy velmi pochvalovali pro jejich vhodné zpracování a důraz na praxi. Výhodou našich kurzů jsou také zkušení lektoři z praxe, kteří jsou zajišťováni Institutem pro veřejnou správu Praha, který se vzdělávání ve veřejné správě věnuje již 50 let.

Více informací a přihlášku naleznete na www.zastupitelvkurzu.cz, facebookové stránce www.facebook.com/zastupitelvkurzu nebo v přiloženém letáku.

Ke stažení: Leták Zastupitel v kurzu 2022 (PDF, 1 MB)