V listopadu 1998 se ministři veřejné správy Evropské unie dohodli, že v zájmu zlepšení kvality státních úřadů ustanoví konferenci prezentující dobré praxe v oblasti veřejné správy. Zadání konference bylo definováno jako pokus o společný rámec ve kterém by se hodnotila kvalita veřejné správy a povzbuzoval benchmarking a benchlearning. Od té doby konferenci kvality ve veřejné správě v EU pořádá každé dva roky předsedající země EU.

5. konference kvality ve veřejné správě (Paříž 2008)
4. konference kvality ve veřejné správě (Tampere 2006) (odkaz do archivu)