Centrum bydlení Liberec (CBL) je projekt tzv. kontaktního místa pro bydlení, které slouží ke komunikaci a podpoře široké veřejnosti, zejména osobám a domácnostem v bytové nouzi, ohroženým ztrátou bydlení nebo nízkopříjmovým skupinám obyvatel, kteří hledají bydlení v Liberci. Centrum funguje jako detašované pracoviště odboru sociální a bytové politiky Magistrátu města Liberec.

Přednostně je centrum určeno obyvatelům Liberce, kteří zde mají trvalé bydliště, nebo jinou dlouhodobou vazbu (dlouhodobě zde žijí, dlouhodobě zde pracují). Jejich situace se vyhodnotí a nastaví se konkrétní postup. . Pro každou domácnost centrum nabízí adekvátní řešení. Mladí lidé potřebují dostupné bydlení, rodič samoživitel uvítá radu ohledně příspěvku na bydlení a člověk z ubytovny nebo bez přístřeší potřebuje komplexní podporu ve formě programu Housing First (bydlení především). Zároveň Centrum bydlení Liberec poskytuje poradenství v oblasti dostupnosti bydlení.

Další významnou činností Centra bydlení Liberec je prevence ztráty bydlení, zejména pak v městských bytech, doplňkovou činností je pak zprostředkování materiální pomoci osobám v nouzi ve spolupráci s potravinovou a nábytkovou bankou Libereckého kraje.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.