Cíle projektu

Heslo tohoto projektu krajské karty OPUSCARD je – „Jeden kraj, jedna karta“. Projekt má za prioritu vytvořit snadno použitelnou autorizační kartu, která by se měla vyznačovat snadnou dostupnosti a jednoduchou použitelností. Karta musí vést ke spokojenosti občanů především Libereckého kraje.

Tato tzv. chytrá karta má sloužit jakožto jízdenka pro městskou, příměstskou i meziměstskou dopravu, osobní průkazka, vstupenka na kulturní akce, platební karta a další. Počítá se, že škála služeb a využití karty se bude neustále rozšiřovat.

Cílem bylo i vytvoření sítě distribučních míst v kraji i mimo něj, použití na všechny složky dopravy v kraji tj. městskou a příměstskou dopravu a dopravu vlakovou a platnost karty pro turistické oblasti přesahující hranice kraje (např. pro oblasti Krkonoše, Český ráj, České Švýcarsko, popř. i v území tzv. Trojzemí ČR, Polsko a Německo).

Popis řešení

Karta Opuscard je bezkontaktní čipová karta. Projekt byl iniciován Libereckým krajem, ve spolupráci se soukromými společnostmi dodávající především technické řešení, software pro provoz atd.

Projekt OPUSCARD je projektem Krajské karty, která sjednocuje vlastnosti různých karet pod jednou kartou, ale zároveň dává možnost akceptantům této karty mít svoji osobitou kartu. Základem této karty je dopravní aplikace IDOL, která zajišťuje jednotný dopravní tarif v Libereckém kraji (www.iidol.cz).

Na tento základ se nabalují další funkcionality karty: slevový program benefit (www.benefitprogram.cz), regionální turistické karta, karta předplacených turistických balíčků, docházková karta do zaměstnání, karta do školních jídelen, karta pro MHD ve městech Libereckého kraje. Karta může být i nositelem elektronického podpisu občana či zaměstnance.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Šíře využití karty a tomu odpovídající vhodné technické řešení, které je moderní, kompatibilní se zamýšlenými systémy a dlouhodobé. Není nutné po krátké době měnit technické zařízení či vlastní karty.
  • Dobrá dostupnost karty pro velký okruh zákazníků (tj. rozumná pořizovací cena, dobře dostupná distribuční síť, snadné pořízení).
  • Plošné využití karty více než 200 000 uživateli.
  • Úspora nákladů (např. na klasické papírové jízdenky pro Libereckou MHD).
  • Využití karty pro cestovní ruch také v příhraničních regionech Spolkové republiky Německa a Polska.

Přenositelnost řešení

Řešení je využitelné pro ostatní kraje, místní akční skupiny, mikroregiony atp., které chtějí poskytovat více různých služeb pomocí jedné platformy. Pro zajištění úspěšné realizace záměru je nutné postupovat transparentně při zadávání zakázek, zveřejňování smluv a jasně stanovit regulující podmínky, např. s vydavatelem, zřizovatelem a distributory karty.

Možné překážky realizace

  • Poměrně vysoká pořizovací cena (především software pro provoz).
  • Problémem může být zabezpečení karty proti hackerům, resp. proti jejímu neoprávněnému využívání.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2009