Výstupy projektu Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování (RedPot) přinášejí metodické materiály a informační letáky pro organizace usilující o snížení plýtvání potravin ve veřejných stravovacích zařízeních.

Na základě výzkumu je odhadováno, že segment rychlého občerstvení a jídelen ročně vyprodukuje 27 000 tun potravinové ztráty a odpadu.

Metodika je určena pro:

a) státní správu a politiky, jejich kvalifikované politické rozhodování

b) podniky veřejného stravování, zapojené i nezapojené do projektu, k inovacím technologických a organizačních postupů

Ke stažení:

Materiály zpracovala Technologické agentury ČR v partnerství s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Aplikačními garanty projektu byly Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

 

Projekt (č. 2018TL01000071 s názvem Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování) je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR, z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.