Získané ocenění

Ocenění „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ v kategorii Implementace modelu CAF 2013 bronzového stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

Model CAF byl zvolen pro posouzení sebehodnocením, v jakém rozsahu jsou plněny požadavky na systém řízení kvality MěÚ Moravská Třebová. Za účelem dosažení tohoto cíle byl ustanoven realizační tým – „CAF tým“, v soutěži vybrán poskytovatel poradenských služeb a vhodný informační systém. Pro výkon veřejné správy v samostatné a přenesené působnosti město používá certifikovaný systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001. Město je navíc zapojeno do Národní sítě Zdravých měst ČR a místní Agendy 21. Implementovaný systém managementu proto využívá kritéria a požadavky několika různých přístupů k řízení kvality a výsledky srovnání dohodnutých agend provedené využitím tzv. Benchmarkingové iniciativy 2005.

Současně s nasazením modelu CAF byl zpracován strategický plán rozvoje města. Cílem bylo nastartovat proces trvalého zlepšování kvality jak uplatňovaného systému managementu, tak zlepšování kvality služeb poskytovaných klientům. Důvěryhodnost společného hodnotícího rámce CAF v očích klientů a zaměstnanců úřadu byla podložena zavedením SW řešení pro měření a hodnocení procesů dle určených parametrů. Tato SW aplikace podporuje i vlastní sebehodnocení dle modelu CAF.

Rozsah a průběh realizace

Na projektu CAF spolupracovali zaměstnanci úřadu, vedení města, zastupitelé města a poskytovatel konzultačních služeb. Hlavní odpovědnost za projekt měl projektový CAF tým a vedení města. CAF tým při řešení etap projektu podporovalo jak vedení města, tak zaměstnanci úřadu, kteří se navíc aktivně zapojili do přípravy sebehodnotící zprávy a akčního plánu zlepšování úřadu. Výstupy projektu CAF byly využity pro nastavení strategie řízení úřadu.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Velký počet zaměstnanců zapojených do zlepšování úřadu formou sebehodnocení a podílu na tvorbě a realizaci akčních plánů zlepšování.
  • Implementace SW řešení pro měření a hodnocení kvality systému managementu a jeho procesů a pro nasazení modelu CAF.
  • Získaní prokazatelných a trvale dostupných dat o výsledcích zlepšování úřadu a jeho výkonnosti (nastavení KPI).
  • Zlepšení postupů pro plánování zdrojů, zejména finančních a lidských.
  • Zvýšení důvěryhodnosti při získávání dotací a grantů a pro navazování nových partnerství.
  • Zlepšení uplatňovaného systému managementu a tím zkvalitnění řízení úřadu.

Moravská Třebová je městem pro plnohodnotný život všech generací: nabízí zdravé, bezpečné a dostupné zázemí pro rodiny s dětmi; poskytuje kvalitní vzdělání; přeje růstu inovativních firem; pečuje o svoje historické kořeny, unikátní kulturní dědictví a přírodní prostředí a nabízí hodnotné zážitky pro návštěvníky a turisty.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

 

Autor fotografie: palickap – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10554233