Cíle projektu

Projekt měl za cíl zavést technologii IP telefonie na Magistrátu města Most. Zkvalitnit tak komunikaci s veřejností, snížit náklady veřejnosti při komunikaci s magistrátem a snížit náklady magistrátu na odchozí hovory.

Záměrem bylo umožnit bezplatné volání pro následující typy spojení: volání občanů na magistrát, volání v rámci magistrátu a volání mezi magistrátem a dalšími organizacemi, které systém IP telefonie využívají. Systém funguje v rámci celosvětové sítě domén ENUM.

Popis řešení

Využití systému ENUM. Bezplatné volání prostřednictvím domény ENUM stojí pouhých 50 korun ročně, což je cena za registraci ENUM domény. Po tuto dobu (za telefonní čísla platí (za telefonní čísla platí magistrát svému poskytovateli připojení k internetu na základě smlouvy). Za 50 Kč ročně má magistrát registrován blok 1000 čísel, které představují jednu ENUM doménu.

Telefonní hovory lze díky tomuto systému realizovat po celém světě. Službu mohou využívat všechny fyzické a právnické osoby, které vlastní veřejné tel. číslo, které je registrované v doméně ENUM.

K běžným telefonním číslům všech zaměstnanců jsou pořízena ještě další čísla. Na zřízená telefonní čísla je od zavedení projektu možné se po internetu dovolat zdarma (za cenu připojení k síti). Každý zaměstnanec magistrátu má tak nyní dvě telefonní čísla na číslo označené internetový telefon je možné v rámci propojených sítí VoIPEX a ENUM volat zdarma. Při volání na ostatní tel. čísla prochází hovor veřejnou tel. sítí a volající tak v tomto případě platí minutové poplatky.

Realizátorem projektu byl Magistrát města Most, především Odbor informačního systému – Oddělení správy PC sítě.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zkvalitnění komunikace veřejné správy s občany prostřednictví veřejné sítě internet.
  • Obrovská úspora nákladů na komunikaci pro samotný úřad.

Přenositelnost řešení

Popisované řešení je přenositelné na jakoukoliv organizaci veřejné správy či jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu, podmínkou jsou jen IP telefony. Systém domény ENUM umožňuje organizacím veřejné správy výrazně ušetřit za telefonní poplatky. Organizace veřejné správy mohou využívat doménu ENUM k telefonování nejen mezi sebou, ale i mezi svými příspěvkovými organizacemi a samozřejmě mezi jakýmkoliv dalším účastníkem domény ENUM.

Možné překážky realizace

  • Řešení je vhodné pro všechny, kteří mají telefony podporující internetové volání (VoIP). Řešení tak pomáhá spořit finanční prostředky vydávané za volání jak pro občany, tak příslušným úřadem.
  • Realizátoři řešení se nesetkali s žádnou překážkou realizace. Možnou překážkou může být nutnost pořízení nových zařízení podporující technologii VoIP.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2009

 

Použitá fotografie:

Autor: Kivak – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38692771