Klientské centrum v moderním prostoru s nejnovější technikou a s velkou nabídkou online služeb a aplikací. Tak by podle Ministerstva vnitra mohl vypadat úřad 21. století. Svou vizi založenou na současných trendech a možnostech ministerstvo představuje v nové stejnojmenné brožuře.

V následující dekádě by úřady měly dorovnat standard kvality služeb soukromého sektoru. Řada úřadů, zvláště ty největší, již vykročila správným směrem. Tím dokazují, že změna je možná. Nyní by je ale měly následovat i ostatní,“ říká ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ministerstvo ve své představě klade důraz na digitalizaci úřadů, vyvíjení aplikací, flexibilní komunikaci, klientský přístup, zvyšování profesionality úředníků, ale také na větší zapojování klientů při získávání zpětné vazby a podporu environmentální a sociální odpovědnosti úřadů. „Je nutné ze základu upravit pojetí úředníka a veřejné služby i obraz úřadů coby rigidních a nesympatických organizací,“ vysvětluje Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. „Úředník by neměl být byrokrat, ale spíše poradce, který je zde pro klienta. Smyslem jeho práce není jen odpovědně vykonat správní úkon, ale také vyřešit občanovu úřední věc k jeho plné spokojenosti,“ dodává.

Brožura také přináší rozhovory s osobnostmi z jednotlivých tematických oblastí. Například k digitalizaci se v ní vyjadřuje Petr Kuchař, Hlavní architekt eGovernmentu České republiky. „Úřad 21. století by měl být otevřený, přívětivý a kdykoliv přes internet přístupný. Dozvědět se, jak vypadá, bychom měli jen v naprosto nezbytných případech. Vše ostatní bude možné řešit elektronicky, uživatelsky přívětivým způsobem, ideálně bez nutnosti přímého zapojení samotného úředníka,“ popisuje svou představu.

„Zásadní bude takový přístup veřejné správy, který minimalizuje zátěž občana – například zavedením předvyplněných formulářů, vzájemnou provázaností datových fondů nebo vzdálenou komunikací. Pro případy nutné prezenční návštěvy by bylo vhodné upravit úřední dobu tak, aby umožnila návštěvu v mimopracovní čas klientů,“ přibližuje vizi ministerstva David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra a editor publikace. „Podstatné je i přívětivé prostředí a klientsky naladěný personál. Inspiraci můžeme čerpat např. z bankovního sektoru, který se v posledních letech dynamicky vyvíjí,“ doplňuje.

Brožura je určena zejména pro představitele obcí a obecních úřadů, inspirovat se v ní ale mohou i další úřady či veřejnost. Vychází z několika let mapování stavu služeb veřejné správy a sledování mezinárodních trendů a očekávání veřejnosti.

Ke stažení: Publikace Úřad 21. století: vize a současné trendy (PDF, 18 MB, vydalo Ministerstvo vnitra, 2020)

Více na: www.mvcr.cz/clanek/urad-21-stoleti