Aplikace umožňuje rychle vyhledat přehled o příspěvku pro obce.

Ministerstvo vnitra spustilo novou webovou aplikaci k příspěvku na výkon státní správy. Aplikace je určena zejména představitelům obcí, ale zajímavá může být i pro občany. Přehlednou formou ukazuje rozklad příspěvku na výkon přenesené státní správy, který je pro rok 2020 stanoven v celkové výši 10,9 miliardy korun, což je nejvíce za poslední dekádu.

Nová aplikace přehledně ukazuje, jakou sumu obec obdrží za jednotlivé složky příspěvku i celkově. Každý si tak může rychle vyhledat, s jak vysokou částkou obec hospodaří na úseku poskytování většiny klientských služeb, které vykonává zprostředkovaně za stát,“ uvádí k webové aplikaci náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. Smyslem aplikace je také vysvětlit tvorbu a skladbu příspěvku, k čemuž ministerstvo vydalo i doprovodnou informační brožuru.

Příspěvek je každý rok v rámci státního rozpočtu vyplácen všem obcím za výkon přenesené státní správy (například vydávání osobních dokladů, řidičských průkazů, evidenci vozidel, živnostenský úřad, matriční úřad, stavební úřad a další). Obce obdrží různé částky dle počtu agend přenesené státní správy, které vykonávají, velikosti svého správního obvodu a v některých agendách také podle reálně provedených úkonů (například počtu vydaných občanských a řidičských průkazů nebo matričních prvozápisů  narození, svateb, úmrtí a určení otcovství).

Aplikaci si můžete vyzkoušet na webových stránkách www.prispevekobce.cz. Doplňuje pravidelně zveřejňované tabulky s rozkladem příspěvku, které jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra.