Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo a vládě ČR představilo novu Koncepci bydlení České republiky 2021+. Dokument shrnuje současnou situaci a přichází s řešením současných problémů v oblasti bydlení.

„Pro nás je to opravdu zásadní dokument, který určuje směřování politiky bydlení v dalších letech nejen z pohledu ministerstva, ale je určen také ostatním resortům, krajům, obcím, podnikatelům a odborné i laické veřejnosti. Na přípravě jsme spolupracovali s mnoha partnery, ale také zájmovými sdruženími a akademickou sférou. Naším cílem je vytvářet podmínky pro to, aby bydlení bylo pro občany kvalitní, finančně dostupné, respektovalo celoživotní cyklus bydlení, a to i za pomocí nových technologií výstavby,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Ke stažení: Koncepce bydlení České republiky 2021+ (PDF, 5 MB)

Více na: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-koncepce-urcuje-trendy-bydleni-v-dalsich