Od 1. 1. 2021 je účinná povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání (díky novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z prosince 2020).

Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který stanovuje: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které se tématu dlouhodobě věnuje na webových stránkách www.sovz.cz, vydalo řadu nových metodických publikací:

Další publikace najdete ZDE.