Zhoršení zdravotního stavu je náročné nejen pro nemocného, ale i pro jeho rodinu a nejbližší okolí. Ulehčit rodinám i hospitalizovaným občanům se rozhodli v Novém Bydžově. V případě nutnosti hospitalizace v nemocnici nebo v zařízení sociální péče mohou občané využít služby ověření podpisů.

Služba je pro občany města bezplatná, pracovnice úřadu předem konzultují stav klienta s pečujícími osobami, a tak minimalizují svůj čas u lůžka nemocného. Občané, a především rodinní příslušníci si službu velice chválí a jsou za její zavedení vděční.

Dalším krokem ve zlepšování služeb úřadu je plánovaný objednávací systém na konkrétní den, který by umožnil lepší koordinaci pracovního času pro zaměstnance úřadu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Pixabay.