Se spuštěním očkování proti nemoci covid-19 na konci roku 2020 se pro nejohroženější skupiny obyvatel (zejména osoby starší 80 let věku) otevřel také nový elektronický Centrální rezervační systém na očkování. Jelikož byl systém kvůli zajištění efektivní koordinace zcela elektronický (tj. včetně procesu přihlášení), některé skupiny obyvatel, např. senioři, potřebovaly podat pomocnou ruku.

V Opavě se proto rozhodli připravit podpůrnou kampaň. Město vytisklo leták se základními informacemi, který byl roznesen do všech seniorských domácností ve městě (v první vlně to byli lidé od 80 let, následně i osoby nad 70 let). Dále zřídili kontaktní telefonickou linku a kontaktní místo v budově radnice, kde rezervaci prováděli zaměstnanci úřadu. Prostřednictvím médií následně oslovili i ostatní občany města, pokud mají ve svém okolí starší osobu, ať ji nabídnou pomoc nebo řeknou o nabídce pomoci města. Informace putovaly i na webové stránky a sociální sítě města. O službě se podařilo informovat i prostřednictvím několika vstupů České televize či reportáže TV Polar.

Pokud se jedná o osobu, která je např. dezorientovaná či potřebuje asistenci i při očkování, má město domluvené zdravotníky Českého červeného kříže, kteří seniora do očkovacího místa doprovodí a se vším mu pomohou. Dále mohou senioři využít senior taxi pro dopravu na očkovací místo. Město také úzce spolupracovalo s očkovacím místem, které provozovala Slezská nemocnice v Opavě, kdy zaměstnanci úřadu pomáhali městem registrované seniory obvolávat při náhlém zrušení termínů, při změně umístění očkovacího místa či v případě, že bylo potřeba posunout termín očkování. V případě, že senior neměl žádný telefon, zavezli mu informaci o termínu očkování přímo domů.

Město sklízí za svou aktivitu velmi příznivé reakce. Lidé oceňují, že jim někdo pomůže a nejsou na to sami. Oceňují i vydání informačního letáku, kde jsou všechny důležité informace a kontakty popsány stručně a jasně.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv města