Cíle projektu

Záměrem projektu s názvem KONÍK bylo vytvoření webového portálu s otázkami a odpověďmi na životní situace ze strany klientů (občanů) magistrátu města Pardubice.

Cílem projektu bylo občanovi poradit s řešením nejběžnějších životních situací. Srozumitelně a jednoduše tyto situace pojmenovat a pomoci tak s jejich vyřešením dle očekávání občana. V podstatě se jednalo o vytvoření jakéhosi průvodce občana nabídkou služeb poskytovanými úřadem.

Popis řešení

Řešením projektu je webový portál, jehož účelem je občanům zjednodušit a zpřehlednit vyhledávání dotazů týkajících se životních situací. Na portálu jsou předdefinovány nejčastější otázky k těmto situacím včetně odpovědí na ně. Tyto otázky a odpovědi jsou rozčleněny do deseti skupin na základě jejich příbuznosti (skupiny agend) v kombinaci s vnitřním členěním úřadu. Portál se zabývá pouze tématy, po kterých je informační poptávka klientů

Občan odpověď na své otázky vyhledává přes stromově řazená témata nebo má možnost využít fulltextový vyhledávač. Na jednotlivé otázky jsou navázány příslušné formuláře a žádosti, včetně kontaktů na odpovědné pracovníky, kteří jednotlivé agendy vyřizují. Pokud klient nenajde na svou otázku odpověď, má možnost využít službu přímého dotazu, který je úřadem vyřizován do 2 pracovních dnů.

 

Portál tak mj. jednak šetří čas klientům, jednak zaměstnancům úřadu, kteří nemusejí odpovídat na stále se opakující dotazy. Otázky i odpovědi pro danou životní situaci jsou navíc naformulovány uživatelsky přívětivým a srozumitelným způsobem. Návod k jejímu řešení si může uživatel dle potřeby rozdělit na stručnější a podrobnější část.

Na řešení se podíleli pracovníci zejména odboru správních agend magistrátu, klienti úřadu, občané a zainteresovaní zaměstnanci úřadu.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Přiblížení řešení agend úřadu klientům. Zlepšení jejich orientace v souvisejících formulářích a žádostech.
  • Zlepšení orientace klientů úřadu v agendách a usnadnění hledání a kontaktování odpovědných pracovníků.
  • Neustále se zvyšující zájem mezi občany (desítky tisíc vstupů/měsíc) a tím užitná hodnota portálu.

Přenositelnost řešení

Systém otázek a odpovědí na jednotlivé nastalé životní situace je možno vytvořit v prostředí každé organizace veřejné správy.

Musí být ovšem věnována patřičná pozornost správnému a úplnému rozčlenění a přiřazení otázek a odpovědí ke konkrétní agendě a kategorizaci otázek a odpovědí.

Možné překážky realizace

  • Investice spojená s nákupem software.
  • Častá aktualizace systému vyvolaná změnami právních předpisů.

 

 

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – Vybrané příklady dobré praxe. (pdf, 720 kB)

 

Fotografie: Petr1888 – vlastní dílo, CC BY-SA 3.0