MČ Praha 10 má velký potenciál. Jedná se o druhou největší pražskou městskou část a také o šesté největší „město“ v Česku. Přesto desítka doposud neměla svůj strategický plán rozvoje se stanovenou vizí, strategickými cíli, opatřeními a měřitelnými indikátory. Zaměstnanci úřadu městské části Praha 10 neměli adekvátní zkušenosti se strategickým plánováním a projektovým řízením.

Úřad městské části přijal nezbytná opatření a společně s občany, spolky, architekty a zástupci dopravní obslužnosti a technických služeb během několika uplynulých let stanovil rámec dalšího rozvoje desítky. Prvním výstupem pro veřejnost bylo v roce 2019 spuštění webu strategieprodesitku.cz, s novou  vizuální identitou strategie, kde jsou informace týkající se strategie a participace.

Úředníci se aktivně stýkali s lidmi také během turné Strategie tour, sérii osvětově-plánovacích akcí pořádaných přímo v ulicích Prahy 10 ve všech příslušejících lokalitách – Vršovice, Záběhlice, Strašnice, Malešice. V roce 2022 byly do participativního rozpočtu zapojeny žáci základních škol a pilotně i jedné střední školy. Vznikne tak aktivní skupina žáků, která chce být městské části nápomocna při rozvoji Prahy 10 z pohledu mladého občana.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv MČ.