Hned na začátku pandemie v březnu 2020 zasedl krizový štáb Městské části Praha 16 a snažil se přijít s komplexní nabídkou podpůrných služeb pro své obyvatele. Mezi základní aktivity patřilo pravidelné informování občanů všemi dostupnými kanály (webové stránky, sociální sítě, tištěná média) a zavedení směnného provozu nejen na úřadě, ale především u pečovatelských služeb a pracovníků technických služeb.

Dále městská část zajistila dezinfekce na ruce pro místní občany a vytvořila distribuční centrum, kde probíhal výdej prvně pouze dezinfekce, později i ochranných prostředků dýchacích cest. V době naprostého nedostatku chirurgických roušek či jiných povinných ochranných prostředků dýchacích cest požádala radnice o pomoc místní občany a zaměstnance úřadu, kteří šili látkové roušky a pomocí distribučního centra je darovali potřebným (včetně zaměstnancům pečovatelské služby, zdravotnického střediska či hasičům). Radnice také iniciovala vytvoření skupiny dobrovolníků (pro pomoc s roznosem letáků, plnění lahviček s dezinfekcí, rozdávání dezinfekce místním občanům, rozvoz dezinfekce místním volnočasovým spolkům, neziskovým organizacím a provozovnám, které zůstávaly v provozu, pomoc pečovatelské službě s rozvozem obědů a nákupy pro seniory).

Současně radnice pořídila speciální popelnice na jednorázové roušky umístěné na veřejně přístupných místech a u zdravotnického střediska. Dobrovolní hasiči také prováděli pravidelnou dezinfekci veřejných prostor (zastávky MHD, lavičky, dětská hřiště). Vznikla i nová jednací místa pro jednání s klienty či pro porady zaměstnanců úřadu a radnice, a to ve venkovním prostředí pomocí postavených velkých stanů u budov úřadu.

Pro povzbuzení duševní pohody městská část uspořádala čtyři koncerty „do oken“ pro seniory z domu s pečovatelskou službou, a také jako poděkování za obětavou práci pečovatelkám. Později zaměstnanci úřadu poskytli pomoc seniorům s registrací na očkování ve dny, kdy nebyly úřední hodiny. Dalším krokem bylo zajištění dopravy místních seniorů do očkovacích míst po celé Praze a v neposlední řadě umístění testovacího místa v centru Radotína, kde se provádějí jak antigenní, tak i PCR testy hrazené zdravotními pojišťovnami.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv městské části