Zapojení občanů vede k vyššímu zájmu o rozvoj samosprávy

V městské části Praha 22 přistoupili k řešení komunikace s občany koncepčně. Připravili proto dvouletý projekt, který byl podpořen z evropských fondů. Během let 2017 až 2018 bylo realizováno osm „Kulatých stolů“, každý na předem avizované téma (rozpočet, školství, doprava apod.). Na každém setkání byla nejdříve promítnuta prezentace – v jakém stadiu jsou projekty, plánovaný posun v nejbližších měsících i vize ve fázi studií realizovatelných v delším časovém horizontu. Ve druhé části mohli občané pokládat dotazy, na které bylo na místě odpovídáno. Pro občany, kteří se setkání nemohli zúčastnit, byla vždy vydána brožura v elektronické podobě a zveřejněny dotazy s odpověďmi, které na setkáních zazněly či byly předem zaslány.

V rámci projektu došlo také k založení účtu městské části na sociální síti Facebook pro on-line komunikaci. Tato síť se městské části pro přímou komunikaci velmi osvědčila. Slouží nejen k pouhému informování, ale občané jejím prostřednictvím také čím dál častěji pokládají dotazy a sdílejí informace.

Od začátku roku 2019 mají občané Prahy 22 možnost navštěvovat komise, které jsou poradním orgánem rady městské části a které byly doposud bez účasti veřejnosti. V přímé komunikaci s občany pokračují i nadále formou setkávání přímo v místech, kde se plánuje změna veřejného prostoru, stavba mateřské školky či rozšíření skateparku a to v časech, kdy lidé nejsou v zaměstnání. Zvýší se tak participace obyvatel při rozhodování města, tvorbě projektů, zohlednění názorů bezprostředních sousedů dotčené lokality apod.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/

Použitou fotografii poskytl městský úřad.