Městský úřad Přeštice distribuuje poštovní zásilky obyvatelům města neobvyklou formou – místo poštovních společností je roznáší městský kurýr. Občané tak psaní dostanou rychleji, a to v přívětivější podobě, jelikož kurýr obchází adresáty i ve večerních hodinách. Úřad navíc na službě i ušetří.

Úřad se při hledání možností zlepšení svých služeb zaměřil i na zdánlivě takovou drobnost, jako je způsob doručení úředního psaní. Standardní doručování doporučených i ostatních zásilek poštovní společností probíhalo v době, kdy je převážná část občanů v zaměstnání. Město se proto rozhodlo roznášet psaní adresovaná obyvatelům města svépomocí. Kurýr mimo to roznáší také informační letáky nebo například Přeštické noviny.

Zřízením této pozice město šetří finanční prostředky na položce poštovních nákladů. Kurýr (zaměstnanec úřadu) má v pracovní náplni zahrnutou i částečnou práci na podatelně městského úřadu (vedle roznosu úředních psaní také přebírá zásilky adresované městu, předává zásilky adresované mimo město na poštu nebo distribuuje zásilky v rámci úřadu). Vzhledem k náplni práce kurýra je průměrně využíván úvazek cca 2 hodin za den.

V roce 2019 bylo takto doručeno 3 489 zásilek a distribuováno přibližně 7 800 ostatních tiskovin (zpravodaje, informačních letáků). Celkový počet roznosů činí 11 289 ks za rok, tj. průměrně 45 zásilek denně. Město dle svých výpočtů za rok 2019 ušetřilo 280 000 Kč za poštovní služby (po odečtení mzdových nákladů na kurýra).

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/

 

Autor úvodní fotografie: Jik jik – Tento obrázek byl nahrán v rámci projektu Wiki miluje památky 2012., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21720108