Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době pracuje na přípravách nového akčního plánu CSR, který bude v příštím roce schvalovat vláda České republiky.

Platforma zainteresovaných stran vyzývá všechny zainteresované strany CSR, aby se zapojily do přípravy tohoto strategického dokumentu a zaslali své náměty k připravovanému akčnímu plánu prostřednictvím dotazníkového šetření.

 

18. 12. 2017