Ministerstvo vnitra vyhlašuje třetí ročník motivační soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s pověřeným obecním úřadem. Oceněny budou opět nejpřívětivější úřady v rámci krajů a tři nejlepší úřady v rámci celé republiky.

Způsob přihlášení

Na začátku září 2018 byl starostům a tajemníkům z obcí s pověřeným obecním úřadem rozeslán elektronický on-line dotazník k soutěži Přívětivý úřad 2018 v kategorii obcí II. typu. Zástupci obcí mohou tento dotazník vyplňovat a elektronicky odeslat odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra do konce září 2018.

Ke stažení:

Kritéria PÚ II 2018 (pdf, 230 kB)

Přívětivý úřad II 2018 leták (pdf, 660 kB)

O soutěži

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.

Publikace dobré praxe

Soutěž opět doprovází sběr příkladů dobré praxe a vydání publikace. Cílem publikace je nabídnout inspiraci dalším obecním a městským úřadům České republiky.

Kam dál: