Vláda ČR dne 12. 7. 2021 projednala Výroční zprávu o stavu veřejné správy ČR za rok 2020. Ta každoročně přináší ucelené statistiky za správní činnosti, zaměstnance veřejné správynebo  hospodaření obcí a krajů. Představuje pokroky v digitalizaci a dále také například novou legislativu s dopady do veřejné správy.  Pro rok 2020 byl samozřejmě velký prostor věnován pandemii nákazy covid-19 a jejím dopadům.

Pozitivním přínosem pandemie byl rychlý rozvoj digitalizace veřejné správy. Představen byl systém Chytré karantény, došlo k nárůstu využívání elektronických podání prostřednictvím datových schránek (téměř 33 milionů, což představuje meziroční růst o 20 %) nebo k navýšení počtu aktivních uživatelů Portálu občana (do konce roku měl již 72 000 uživatelů). V pravý čas také došlo ke spuštění eNeschopenky (v lednu 2020), která v kombinaci s eReceptem snížila vytíženost lékařů a nutnost fyzického kontaktu v ordinacích. Digitalizovat se podařilo i školství, které přešlo na distanční výuku. V roce 2020 také nabyl účinnosti zákon o právu na digitální služby a byl zahájen projekt bankovní identity, která umožňuje pohodlný přístup k elektronickým službám státu.

Ze správních agend bylo nejvýše zasaženo vydávání cestovních dokladů, které kvůli omezení cestování meziročně pokleslo o 56 % (vydáno bylo 275 000 cestovních pasů). Naopak agendy občanských průkazů ani řidičských průkazů větší dopady nezaznamenaly. Občanských průkazů bylo vydáno 951 000 kusů a řidičských průkazů 862 000 kusů. V případě řidičských průkazů šlo o meziroční nárůst o 163 000 kusů, a to i přesto, že v říjnu 2020 byla prodloužena platnost řidičských průkazů až do března 2021 (a následně o dalších 10 měsíců). Tempo práce se nesnížilo ani u agend matričních úřadů. Ačkoli výrazně poklesl počet sňatků (o 9 000) i narození dětí (o 2 000), nárůst úmrtí (o téměř 17 000) zapříčinil, že oproti roku 2019 vykonaly matriční úřady více tzv. prvozápisů.

Projděte si vybraná zjištění výroční zprávy v přehledné podobě ZDE

Celá výroční zpráva je ke stažení ZDE (PDF, 6 MB)