Dvůr Králové nad Labem: Sdílená kola

Sdílené dopravní prostředky jsou velice populární alternativou k automobilům v mnoha českých i evropských městech. Mezi tato města se nyní připojil i Dvůr Králové nad Labem se svým projektem Sdílená kola.

Impulsem bylo nabídnout občanům i návštěvníkům města alternativní způsob přepravy po Dvoře Králové nad Labem, počítalo se zejména s půjčováním kol pro dopravu na krátkou vzdálenost nebo na krátký čas.  Sdílená kola tak doplňují systém veřejné dopravy a fungují jako jednoduchý nástroj, jak se rychle, zdravě a ekologicky dopravovat po městě. Prvních 15 minut každé jízdy navíc mají uživatelé zdarma, výpůjčku za ně platí město, které tak postupně vytváří prostor pro bezpečnou a udržitelnou městskou mobilitu.

Uživatelé mají k dispozici 50 kol městského typu, která si mohou vypůjčit a vrátit na 18 stanovištích. Půjčení a vrácení kol je snadné, a to prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Nutná je registrace do systému sdílených kol a nastavení údajů k platbě, protože při výpůjčce delší než 15 minut je třeba zaplatit půjčovné.

Během prvního roku se do systému zaregistrovalo téměř 1 800 uživatelů, kteří dohromady najezdili 15 500 km a celkový počet výpůjček přesáhl 12 200. Nejčastěji si cyklisté sdílená kola půjčovali pro kratší jízdy, téměř 93 % jízd bylo do 15 minut a tedy s podporou města zdarma.

Projekt nyní „jede“ druhým rokem i na základě dotazníkového šetření na téma fungování sdílených kol ve Dvoře Králové nad Labem, kde tři čtvrtiny respondentů uvedly, že chtějí, aby projekt pokračoval. Na konci srpna 2023 bylo do systému sdílených kol ve Dvoře Králové nad Labem zaregistrováno téměř 2 300 uživatelů.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.

Dobrá praxe – Praha 18 – Služba Zachraňte mne

Městská část Praha 18 neboli Letňany se nachází na severu hlavního města Prahy. V městské části žije více jak 20 tisíc obyvatel. www.praha18.cz

Záchranáři mají přehled o ohrožených osobách

Projekt Zachraňte mne je výjimečnou službou v oblasti bezpečnosti seniorů a tělesně postižených. Služba má zvláště v krizových situacích, jakými jsou například povodně, požáry, úniky plynu nebo teroristické útoky, upozornit záchranáře, že se v ohrožené oblasti vyskytují lidé, kteří potřebují zvláštní zacházení, například tedy zdravotně postižení občané. Záchranáři se tak můžou na jejich záchranu předem speciálně vybavit.

Projekt byl iniciován Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky a je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy z programu JPD 3.

Registrátory jsou osoby se zdravotním postižením

Ohrožené osoby, zejména zdravotně postižení a senioři, se mohou zdarma registrovat u kontaktních registrátorů, kteří registraci na vlastní žádost žadatele zařadí do pražského Integrovaného záchranného systému, aby záchranáři věděli o jejich přítomnosti v dané lokalitě.

Většina registrátorů má sama zdravotní postižení, a tak dobře rozumí obtížím, které z tohoto stavu plynou. Registrátoři poté žadatelům poskytují rady, jak jednat při krizových událostech, pomáhají vytvořit nouzový

seznam úkonů nutných k provedení během evakuace a věcí, které je nezbytné si při evakuaci vzít s sebou.

Na webových stránkách městské části Prahy 18 jsou poté k dispozici kontakty na registrátory, ale také ke stažení například příručky pro případ ohrožení. Rovněž je na stránkách možné získat kontakty na tísňová volání a hlášení poruch.

Projekt je zatím bez závad

Městskou částí nebyly vysledovány žádné překážky pro zavedení projektu. Samotnému spuštění předcházelo pouze projednání na Bezpečnostní radě městské části Praha 18 a organizační aktivity na odboru sociální péče a zdravotnictví.

Městská část Praha 18 prozatím nemá od občanů zpětnou vazbu na fungování služby, nicméně do budoucna chystá pořádat diskuzní akce s občany, zejména se seniory a školáky, a tak šířit osvětu o chování při krizových událostech.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

 

Použitá fotografie: Vlastní dílo – Jan Polák CC BY-SA 3.0