Od loňského roku mají rodiče v Šumperku možnost zapsat své děti do základních škol on-line z pohodlí domova. Město tím rozšířilo možnost on-line zápisů, jejichž první vlaštovkou byl v roce 2017 zápis do mateřských škol.

Před stanoveným termínem zápisu má zákonný zástupce dobu cca jednoho měsíce určenou k registraci do on-line systému. Do MŠ i ZŠ se přihlašuje stejným způsobem a až do doby zápisu může rodič v systému provádět opravy zadaných údajů, sledovat stav žádosti a pomocí registračního čísla po ukončeném zápise zjistit, zda dítě bylo přijato. Školu volí dle vlastní preference a určí si pořadí škol i na dalších místech (v případě nepřijetí na preferovanou školu), u MŠ lze volit i konkrétní třídu.

Ředitelé díky systému již před samotným zápisem znají počty dětí, které se na jejich školu hlásí. Výhodou také je, že v průběhu zápisu administrátor již nemusí vkládat údaje o dítěti, v žádostech kontroluje nebo opravuje již zadané. Po ukončeném zápise a po vyhodnocení kritérií ředitel hromadně vyřídí žádosti, což slouží ke  zjednodušení administrace správního řízení. Dalším významným benefitem je úspora času pracovníků školy, ale i zákonných zástupců, výrazný úbytek stresu na obou stranách a možnost včasného řešení případných kolizí a problémů u fyzického zápisu.

Před spuštěním systému bylo nutné vyřešit počáteční nedůvěru některých ředitelů o prospěšnosti přeměny od zažitého klasického zápisu k elektronické registraci, vytvořit jednotné tiskopisy (přijetí, nepřijetí, odklad) a ošetřit GDPR. Samozřejmostí byla informační kampaň.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/

 

Autor úvodní fotografie: Ben Skála – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/i ndex.php?curid=21863073