Sociální pracovníci v Třebíči pracují s klienty v tíživých životních situacích, chybělo jim však kvalitní zázemí, primárně hygienické, kde by se klienti mohli osprchovat, např. před návštěvou úřadu nebo lékaře a vyprat prádlo. Šatník a výdej potravinové banky provozoval odbor sociálních věcí v nevyhovujících prostorách přímo na úřadě.

Proto bylo vybudováno Středisko sociální pomoci v Komunitním centru Moravia. Středisko je otevřeno pro klienty tři dny v týdnu, vždy od 9 do 12 hodin. Poskytuje mimo jiné i možnost osprchování, oholení, vyprání prádla a jeho usušení v sušičce. Nejčastěji je využívaná obměna šatstva v šatníku, který je vybavován šatstvem darovaným kolegy, zaměstnanci města. V zimních měsících jsou prostory využívány jako přístřeší a „teplá židle“ k přenocování pro osoby, které se ocitnou na ulici. Přístřeší je možné využít pouze po dobu řešení krizové situace se sociálním pracovníkem, např. po dobu vyřizování náležitostí nutných k přijetí do azylového domu nebo získání jiného ubytování.

Služba se stále vyvíjí podle aktuálních potřeb. Od září 2023 se služby rozšířily o mobilní výdejnu potravinové pomoci Potravinové banky Vysočina, z. ú. Jednou týdně přijíždí mobilní výdejna s balíčky čerstvých potravin pro předem domluvené klienty sociálních pracovníků města.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.