V době pandemie se komunikace města ještě více posunula do on-line prostředí. V Turnovu se proto chopili příležitosti a využili moderních komunikačních nástrojů ke zvýšení dosahu informování o opatřeních spojených s pandemií, ale také o běžném chodu města a radnice.

Jedním z inovativnějších přístupů jsou pravidelná živá vysílání starosty města na sociální síti Facebook. Ta v době nouzového stavu úspěšně nahrazují pravidelná měsíční setkání starosty s občany města. Aktivita vypadá tak, že týden před samotným živým vysíláním město vytvoří událost na Facebooku a umístí na webové stránky tiskovou zprávu. Občané mají možnost pokládat dotazy v diskuzi události, nebo v průběhu živého vysílání v komentářích. Starosta následně v živém vstupu zodpovídá dotazy občanů a sám zve na různé události a akce ve městě. Hovoří o informacích z jednání rady města a zastupitelstva města. Vysílání nejdříve probíhalo z kanceláře starosty, v současnosti se zpestřují i vysíláním „z terénu“, například z nově otevřeného pumptracku.

Sledovanost přenosu včetně přehrávání zpětně je kolem 2 až 3 tisíc diváků. Živé sledování sleduje přibližně 200 lidí. Jelikož se vysílání osvědčila, město plánuje zapojit i jiné osoby a hosty do vysílání.

Druhým nástrojem, který začal Turnov naplno využívat s příchodem pandemie, byl mobilní rozhlas. Nahradili jím původní omezený systém rozesílání krizových SMS zpráv. Jakákoliv čerstvá informace z městského úřadu či města Turnova tím nyní může být zaslána prostřednictvím aplikace přímo do telefonu nebo e-mailem – vše zdarma. Je ale možné využívat také zasílání placených SMS zpráv. Každý čtvrtek či pátek zasílají prostřednictvím e-mailu a mobilní aplikace informace z městského úřadu a covidové zpravodajství – jedná se např. o informace o odstávce proudu ve městě, očkování i testování v turnovské nemocnici atd. Nově mají občané k dispozici také tzv. Covid Report, denně aktualizovanou informaci o situaci ve městě z hlediska vývoje počtu aktivních případů a srovnání se situací v okolních městech a obcích v regionu.

K odběru zpráv je aktuálně registrováno 1 558 občanů. Z 900 e-mailů rozesílaných každý týden je během pár hodin 600 – 700 přečtených. Ohlasy od veřejnosti jsou kladné. V budoucnu chce město aplikaci využívat rovněž pro ankety na různá témata týkající se dění ve městě.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/

Foto: Archiv města