Sociální síť Instagram již dávno neslouží jen ke sdílení fotografií z dovolené. Společnosti, instituce i města využívají tuto platformu ke komunikaci s uživateli. A přidalo se mezi ně i město Ústí nad Orlicí.

Instagramový profil města má v současnosti přes 1 300 odběratelů a v září 2022 byl oceněn v soutěži Zlatý lajk. Cílovou skupinou, na které se město zaměřuje, je mládež – mladí lidé do zhruba třiceti let, kterým vhodným způsobem přibližuje dění ve městě a umožňuje jim se zapojit, jelikož tyto generační skupiny se mohou míjet s dalšími komunikačními nástroji města, jako jsou například tištěný zpravodaj, Mobilní rozhlas města nebo Facebook. Dalším cílem instagramového účtu města je také podporovat turistický ruch.Příspěvky jsou zveřejňovány každý den. Snahou je předávat informace „stravitelnou“ formou a namixovat obsah tak, aby odpovídal zájmům a preferencím cílového publika. Základem jsou pozvánky na akce – Instagram města poskytuje kompletní přehled, co se daný den ve městě děje, fotografie a videa (z akcí, připravovaných novinek atd.) s odkazem na reportáže na webových stránkách města. Zařazovány jsou také ankety, které dávají městu zpětnou vazbu a rozvíjejí občanskou participaci (například jak uživatelé hodnotí městské slavnosti Město v pohybu, které atrakce je oslovily na ústecké pouti apod). Velmi oblíbeným prvkem jsou kvízy, které nenapadnou a hravou formou rozšiřují vědomosti o městě. Díky Instagramu si již i náctiletí budují vztah s městem (úřadem) Ústí nad Orlicí.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.