Základní údaje o projektu

Cílem projektu bylo vytvořit elektronickou úřední desku provázanou s elektronickou spisovou službou Městského úřadu Velké Meziříčí. Dále bylo záměrem zpřehlednit občanům poskytované informace a umožnit jim změnu zobrazení pro ovládání a čtení dle jejich potřeb. Dalšími cíli bylo usnadnění práce správce elektronické úřední desky a zrušení fyzické úřední desky.

Popis projektu

V rámci Městského úřadu Velké Meziříčí došlo k zavedení komplexního systému pro provozování elektronické úřední desky, který umožňuje publikování vybraných písemností z elektronické spisové služby na elektronickou úřední desku.  Následně umožňuje jejich zobrazení dálkovým přístupem (pomocí webových stránek) a také na informačním kiosku, který je nainstalován na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Řešení představuje komplexní systém elektronické úřední desky navázaný na elektronickou spisovou službu, včetně možného zobrazení na elektronickém informačním kiosku na náměstí a současně na webu města. Správa systému probíhá online. Současně město zrušilo fyzickou úřední desku.

Řadoví zaměstnanci mohou písemnosti snadno publikovat na elektronickou úřední desku, není nutné fyzické vyvěšování písemností na fyzickou úřední desku.

Elektronická úřední deska má přednosti elektronického zobrazení – na dotykovém displeji je možno obraz zvětšovat, listovat mezi stránkami, apod. s cílem přizpůsobit čitelnost textu přímo pro konkrétního občana. Elektronická úřední deska současně nabízí možnost prohlížení webových stránek města, turistického portálu, informačního centra a městských zpravodajských prostředků. Elektronická úřední deska je vyrobena v provedení antivandal, mění intenzitu jasu podle okolního osvětlení, je umístěna na přehledném místě ve středu náměstí.

Přenositelnost řešení

Realizované řešení je vhodné pro všechny obce a města, které chtějí usnadnit a zefektivnit poskytování informací na úřední desce pro veřejnost.

Bariéry realizace

Bariéry realizace tohoto projektu mohou být v náročnosti tvorby nebo přestavby webových stránek, resp. ve finanční náročnosti na vybudování informačního kiosku.

Zhodnocení zkušeností

Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný – došlo ke zjednodušení poskytování informací ze strany úředníků. Díky zřízení elektronické úřední desky v podobě informačního kiosku na náměstí byla eliminována potřeba fyzicky vyvěšovat a svěšovat informace.

 

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2017

Zdroj fotografie: Wikimedia Commons