Ministerstvo vnitra z pozice národního garanta CAF v České republice zpracovalo překlad nové verze metodiky CAF – Společného hodnoticího rámce, kterou využívají úřady pro sebehodnocení stavu řízení kvality a pro potřeby zlepšování spokojenosti klientů úřadu i vlastního fungování chodu úřadu.

Revizi metodiky CAF připravil v průběhu předchozích 2 let Evropský institut pro veřejnou správu (EIPA). V listopadu 2019 byla schválena nová verze CAF 2020 na úrovni generálních ředitelů odpovědných za veřejnou správu. Ministerstvo vnitra na základě anglického originálu připravilo českou verzi této metodiky využívané k sebehodnocení organizací veřejné správy. Návrh překladu CAF 2020 následně prošel odbornou korekcí zpracovanou Českou společností pro jakost, text byl konzultován i s odborníky z praxe.

CAF 2020 představuje již 5. verzi metodiky sebehodnocení určené pro organizace veřejné správy/ veřejného sektoru. Nová verze CAF 2020 zachovala původní rozdělení kritérií na předpoklady a výsledky, stejně jako rozdělení kritérií na dílčí subkritéria, která se bodují dle panelů hodnocení. Původní požadavky byly doplněny zejména v oblasti digitalizace VS, inovací, udržitelnosti, nebo agilnosti organizace, a to tak, že byly upraveny požadavky subkritérií a aktualizovány příklady sloužící pro objektivnější hodnocení organizace.

Ke stažení: Metodika CAF 2020 (PDF, 2 MB)