Ministerstvo vnitra v první polovině letošního roku realizovalo druhý ročník vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu, který se zaměřuje především na finanční řázení obcí a je zdarma poskytován zastupitelům obcí. Vzdělávací program tvoří čtyři navazující kurzy: 1) postavení zastupitelů ve veřejné správě, 2) rozpočtové hospodaření a majetek obcí, 3) veřejné zakázky a 4) dotační a investiční management. První kurz byl letos zařazen speciálně v reakci na obměnu zastupitelů po komunálních volbách z října 2018. Kurzy se skládají z e-learningu a prezenčních školení. Konaly se v 8 krajských městech. Celkem proběhlo 36 prezenčních školení. Celý vzdělávací program letos úspěšně dokončilo 473 zastupitelů. Organizátorem kurzů je Institut pro veřejnou správu Praha, příspěvková organizace Ministerstva vnitra.

Více na: www.zastupitelvkurzu.cz

Z kurzů byly nyní připraveny a zveřejněny souborné studijní materiály.

 

Přílohy studijních příruček:

Postavení zastupitelů ve veřejné správě:

Rozpočtové hospodaření a majetek obcí:

Veřejné zakázky:

Dotační a investiční management:

 

Aktivita se koná v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.