Sociální sítě využité na maximum

Město Zábřeh mělo dříve několik stálých a osvědčených komunikačních nástrojů s občany. Impulsem pro zavedení facebookového profilu města a městského úřadu bylo komunikovat obecně strohé úřední oznámení prostřednictvím nové a moderní komunikační platformy a do této komunikace zapojit také občany. Dát tak prostor různým skupinám občanů, které netíhnou jen k jedné formě komunikace. Nezůstalo však jen u Facebooku, město proniklo také do prostředí Instagramu, kde se vše točí kolem líbivých fotografií nebo krátkých videí. Město touto cestou poukazuje na krásy nejen své, ale i svého okolí.

Aktivní přístup znamená, že pracovníci úřadu zveřejňují 1 až 3 příspěvky denně. Občané městu současně zasílají různé pozvánky na akce, fotografie, ale i důležité podněty. Sportovci sdílí své úspěchy a hasiči zase zásahy. Město navázalo spolupráci také s Policií ČR a jejich výzvy mívají obrovský dosah. Příspěvkům se zaměstnanci úřadu věnují i mimo pracovní dobu a o víkendech. Za poslední tři roky byl díky aktivní komunikaci ztrojnásoben počet fanoušků (aktuálně cca 4 400). Z profilu města čerpají také redaktoři místních médií. Město své příspěvky nepropaguje, fanoušky získává jen díky pravidelným a vhodně stylizovaným příspěvkům.

V Zábřehu ale nechtějí zahálet. Snaží se proto využívat veškeré možnosti platformy. Zveřejňují nejen fotografie či videa, ale vysílají také živé přenosy, pořádají online ankety, události, soutěže či výzvy. Díky této komunikaci jsou občané více zapojeni a dostávají od svého úřadu zpětnou vazbu. S profilem města a městského úřadu jsou propojené také dvě diskusní skupiny. Nově v Zábřehu zkoušejí také funkci příběhů (stories), což jsou krátká videa či fotografie s popisky, které se na profilu zobrazují přesně 24 hodin. Díky této aktivitě získal profil města několik stovek dalších fanoušků.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/