Město Žďár nad Sázavou se rozhodlo komplexně přistoupit k otázce energií a zavedlo efektivní systém energetického managementu. Cíly města například jsou: snížení nákladů na energie, snaha o ekologické hospodaření s energií nebo zadržování vody.

Zavedený energetický management (sledování spotřeby energií při uplatnění moderních technologií, hledání úsporných opatření, školení zaměstnanců, evidence-based nakupování energií na komoditní burze nebo propagace úspor) navazuje na dlouhodobou zodpovědnou údržbu v technicky orientovaném Žďáru nad Sázavou. Současně reaguje na zdražování energií, které začíná zatěžovat rozpočet města, a také na požadavky na snižování energetické náročnosti budov stanovené směrnicemi Evropské unie. V rámci řízení byla zřízena také klíčová role energetického manažera, který má tuto oblast ve městě na starosti.

Jednou z viditelných nových aktivit města je zbudování první zelené střechy na veřejné budově, konkrétně poliklinice. Důvodem realizace této investice bylo stále častější sucho a velká vedra z minulých let, ale také snaha přispět k zadržování vody ve městě, která jinak kvůli betonovaným a asfaltovým povrchům rychle odtéká do kanalizace. Smyslem realizace je ovšem také snaha propagovat mezi občany města nový a zatím nevyzkoušený styl střechy – proto byla zvolena dobře viditelná střecha u polikliniky, která je nejnavštěvovanější budovou ve městě a která má rozlohu 370 m2.  Od zelené střechy si město vedle zadržování vody slibuje ochlazování budovy v létě, zlepšení mikroklimatu v přilehlých ordinacích a snížení nákladů za energie (vytápění, chlazení).

Na realizaci se město spojilo s odbornou veřejností, získalo soukromé sponzory a spolupracovalo s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku Fakulty sociálně ekonomické, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Město již pro první pololetí roku 2021 připravilo projekt zelené střechy pro bývalou budovu městského úřadu a další veřejné budovy. Současně uvažuje o jímání dešťových vod ze zpevněných ploch města do mělkých průlehů.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv města