Platby pohodlně i bez hotovosti

Městský úřad Adamov se řadí mezi úřady, ve kterých mohou občané platit za poskytnuté služby bezhotovostně, a to pohodlně pomocí platební karty. Úřad přijímá tento způsob platby zejména pro úhrady místních a správních poplatků, nájmů, splátek dluhů, pokut, služeb Czech POINTu, plnění z kupních smluv nebo plateb za nákup propagačních předmětů, kalendářů a publikací města.

Zavedení služby vyvolala zvýšená poptávka občanů po bezhotovostních platbách, která souvisí s obecným trendem růstu podílu bezhotovostních plateb ve všech odvětvích. Město proto zahájilo spolupráci s vybranou bankou a diskutovalo technické zajištění služby. Bylo přitom nutné zajistit funkčnost finančních modulů s platebními terminály, stejně jako s dalšími přidruženými programy. Po zavedení služby město o novince informovalo na svých webových stránkách.

Bezhotovostní platby přináší úsporu času i nákladů

Město si zavedení služby chválí a uvádí, že zavedením bezhotovostních plateb došlo k úspoře času i nákladů, jelikož bezhotovostní platby jsou rychlejší a vedou ke snížené četnosti odvozů hotovosti do banky, čímž došlo k časové úspoře práce pokladní a současně například snížení nákladů na palivo, jelikož je nutné hotovost odvážet do jiného města.

Bezhotovostní platbu si pochvalují také občané, kteří ji již využívají častěji než platbu hotovostí. Výhodná je také pro zaměstnance městského úřadu, kteří ji využívají například při placení doplatku na stravenky nebo doplatku při poskytování příspěvku ze sociálního fondu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/