Participace občanů a stakeholderů je nedílnou součástí principů demokratického a otevřeného státu. Širší koncept otevřeného vládnutí v sobě sdružuje principy transparentnosti, důvěryhodnosti, integrity a v neposlední řadě i participace.

Prostředí pro participaci občanů a stakeholderů se neustále vyvíjí a stává se bohatším se stále vznikajícími novými metodami participace. Zároveň se stále více zřetelně ukazují rozdíly v participačních metodách pro zapojení občanů stakeholderů.

V případě občanů musí participační metody zohlednit a přinést časové možnosti, informace, zdroje a musí obsahovat i nástroje pro aktivizaci občanů. V případě participace stakeholderů často již existují zdroje vymezené pro jejich zapojování a tyto různé subjekty mají jasný zájem na participaci.

S ohledem na větší rozšíření méně tradičních metod participace připravilo Ministerstvo vnitra tzv. karty, které obsahují jak základní informaci o konkrétní metodě, tak rovněž možný návod, jak metodu realizovat. Karta rovněž obsahuje příklad dobré praxe s kontaktem na pracovníka, který uvedenou metodu již realizoval. Věříme, že uvedené metody pomohou veřejné správě k jejich testování a dalšímu šíření.

Celá publikace Metodické uplatňování méně tradičních nástrojů participace ve veřejné správě

Crowdsourcing

Delphi

Hackathon

Hloubkové rozhovory

Open Space

Participativní rozpočet

Úsudkový forecasting

Veřejné projednání

World Café