Tématu veřejných služeb se Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj věnovalo v rámci své koordinační role a také v návaznosti na plnění vybraných opatření ve Strategickém rámci ČR 2030. Pro tyto potřeby byla zřízena Pracovní skupina pro dostupnost veřejných služeb tvořená jak zástupci ÚOSS, tak zástupci samospráv, soukromého sektoru i akademické sféry. Cílem bylo nalézt shodu na definici veřejných služeb, jejich kategorizaci, identifikaci cílových skupin a navržení standardů dostupnosti vybraných veřejných služeb.

Výsledkem činnosti této pracovní skupiny je vytvořený dokument „Standardy dostupnosti veřejných služeb a možnosti jejich využití v praxi“. Jeho úvodní část je věnována definici veřejných služeb v kontextu ČR a EU a také otázce jejich dostupnosti v rámci strategického a územního plánování. V dalších částech je představeno řešení dostupnosti v rámci různých geografických (územních) úrovní. Tj. podařilo se ve spolupráci s členy pracovní skupiny vytvořit seznam veřejných služeb, ze kterého je zřetelné, jaké veřejné služby jsou dostupné na jednotlivých územních úrovních. V návaznosti na tento přehled byly navrženy i budoucí standardy dostupnosti (v rámci  definovaných územních/geografických úrovní) těchto vybraných veřejných služeb. V závěrečné části dokumentuje je pak představen další postup při aktualizaci tohoto dokumentu a přiloženého seznamu veřejných služeb.

KE STAŽENÍ: